rekrutacja

image noz widelec 370Opłata za obiady w czerwcu 2022 r. wynosi: 55,00 zł - powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.06.2026 r. Proszę o terminowość opłat oraz zapisów. W tym miesiącu nie ma odpisów. Żywienie w czerwcu jest do dnia. 15.06.2022 r.

image noz widelec 370Opłata za obiady w lutym 2022 r. wynosi: 50,00 zł - powyższej opłaty należy dokonać do dnia 10 lutego 2022 r. Proszę o terminowość opłat oraz zapisów.
Odpis obiadu można zgłosić telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły lub intendenta do godziny 8:00 każdego dnia.

image noz widelec 370W styczniu opłata za obiady wynosi 80,00 zł. Wpłaty należy dokonać do 20 stycznia 2022 r. Proszę o terminowość wpłat. Odpis obiadu można zgłosić telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły, lub do intendenta, do godz. 8.00 każdego dnia.

image noz widelec 370Opłata za obiady w grudniu 2021 r. wynosi: 64,00 zł - powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.12.2021 r. Proszę o terminowość opłat oraz zapisów. W grudniu nie ma odpisów.

Opłata za obiady w listopadzie 2021 r. wynosi: 76 zł. Powyższej opłaty należy dokonać do dn. 10.11.2021 r. Proszę o terminowość opłat oraz zapisów. Odpis obiadu można zgłosić telefonicznie, dzwoniąc do sekretariatu szkoły lub intendenta do godziny 8:00 każdego dnia.