img 4467Nowa oferta kompleksu boisk przy Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego - I etap budowy siłowni zewnętrznej. W ramach projektu w „Zdrowym ciele zdrowy duch” realizowanym przy współpracy z Fundacją LOTTO z programu mini grantów Gmina Krasnystaw rozpoczęła budowę siłowni zewnętrznej usytuowanej przy kompleksie boisk w Siennicy Nadolnej.
Na terenie Gminy Krasnystaw nie ma obiektu o podobnym charakterze. Kompleks przyszkolnych boisk w Siennicy Nadolnej zlokalizowany jest w miejscu, gdzie skupia się życie kulturalne, a także sportowe mieszkańców Gminy.
Siłownia „pod chmurką” to połączenie ruchu i przyjemności z przebywania na świeżym powietrzu przeznaczona dla osób w każdym wieku. Projekt ma na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i sportowej oraz poprawy jakości życia lokalnej społeczności. Stanowić będzie atrakcyjne miejsce spotkań, nawiązywania i utrwalania kontaktów oraz aktywnego wypoczynku mieszkańcom Gminy Krasnystaw. Obiekt poszerzy ofertę edukacyjną Szkoły Podstawowej w Siennicy Nadolnej, pozwoli urozmaicić zajęcia ruchowe w ramach lekcji wychowania fizycznego.
Umowa została zawarta w dniu 21.11.2017 r. Projekt obejmuje następujące prace i elementy: 1/ wykonanie dokumentacji projektowej, 2/ zakup i montaż urządzeń. Zakupiono następujący sprzęt siłowni zewnętrznej: orbitrek + biegacz, wyciąg + krzesło- wyciskanie siedząc, twister + surfer. Zakup urządzeń współfinansowany ze środków Fundacji LOTTO.
Jest to pierwszy etap budowy siłowni zewnętrznej, w dalszym etapie Gmina Krasnystaw planuje pozyskanie środków na zakup kolejnych urządzeń tak aby seria ćwiczeń pozwoliła na odbycie pełnego treningu Kardio.
Gmina Krasnystaw, Szkoła Podstawowa w Siennicy Nadolnej oraz Partner Fundacja LOTTO zapraszają do korzystania z siłowni zewnętrznej.

img 4463

img 4464

img 4468