PROŚBA PRZEWODNICZĄCEJ RADY RODZICÓW

SZANOWNI RODZICE!

 W imieniu prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024 zwracam się z ogromną prośbą o dokonywanie wpłat na fundusz konto Rady Rodziców. Składka jest oczywiście dobrowolna. Wpłacone przez Państwa pieniądze są wykorzystywane dla dobra wszystkich uczniów szkoły.  Dzięki wpłatom możemy wspierać i nagradzać, a także zachęcać do większej aktywności uczniów naszej szkoły. Dofinansowujemy różnego rodzaju wydarzenia sportowe, kulturalne i naukowe, nagrody itp. Każda wpłacona złotówka trafia do naszych dzieci pod różnymi postaciami.

Zobowiązuję się do przedstawianie wydatków i przychodów na koniec semestru.

 W każdej chwili udzielę informacji o rozchodach naszych pieniędzy.

Wpłat można dokonywać do końca roku szkolnego w Oddziale Banku w Siennicy Nadolnej na konto Rady Rodziców lub do wychowawcy bądź do mnie osobiście.

90 8200 0008 3001 0028 6084 0001 BS Krasnystaw

W tytule proszę o podać imię i nazwisko dziecka z numerem klasy.

Opłata wynosi:  

  • 50 zł na 1 dziecko uczęszczające do szkoły
  • w przypadku 2 dzieci uczęszczające do szkoły wpłata wynosi po 40 zł na dziecko
  • w przypadku 3 dzieci to 30 zł na dziecko
  • i tak kolejno o 10 zł mniej.

Z GÓRY DZIĘKUJĘ

Izabela Zienkiewicz 533 259 333

Przewodnicząca Rady Rodziców

Przewodnicząca
Izabela Zienkiewicz

Wiceporzewodnicząca
Magdalena Sawa


Sekretarz
Dagmara Walczyńska


Skarbik
Agata Gołębiowska-Zych


Członkowie prezydium
Małgorzata Kasprzak
Dorota Ćwirta

Komisja rewizyjna
Małgorzata Antoniuk
Arletta Skubisz