Godziny pracy pedagoga i psychologa szkolnego 

Pedagog
Poniedziałek – piątek 12.00-14.00

Konsultacje dla rodziców- poniedziałek 13.00-14.00

****** 

 Psycholog 
Poniedziałek 11.30 - 14.30

Wtorek 11.45 - 14.30
Środa 11.45-14.30
Czwartek 10.30-14.30
Piątek 7.00-10.00

 Zwróć się do pedagoga lub psychologa szkolnego gdy:

• masz problemy z nauką;
• trudno Ci się porozumieć z rodzicami lub kolegami w szkole;
• przeżywasz  trudne chwile;
• szukasz  porady, wsparcia  w swoich problemach;
• potrzebujesz pomocy specjalistycznej;
• doświadczasz agresji lub przemocy;
• chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób;
• masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić;
• potrzebujesz porady związanej z wyborem kierunku kształcenia.
Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Psycholog i pedagog szkolny realizują swoje zadania poprzez:

• indywidualne rozmowy z uczniami, rodzicami, nauczycielami;
• spotkania z zespołami klasowymi;
• warsztaty dla uczniów, nauczycieli;
• prowadzenie zajęć integracyjnych, profilaktycznych, terapeutycznych;
• kontakty z instytucjami wspierającymi rodziny.