Wykaz nauczycieli pracujących 
w Szkole Podstawowej
im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej

Mirosław Berbeć - wychowanie fizyczne

Jolanta Ćwirta - edukacja wczesnoszkolna

Krzysztof Darmochwał - muzyka, plastyka

Dariusz Dubaj - wychowanie fizyczne

Beata Gołębiowska - bibliotekarz

Aleksandra Góreczna - język angielski

Elżbieta Kasperek - edukacja wczesnoszkolna

Maria Klasura - religia

Dorota Kostecka- Marchewa - pedagog (urlop)

Beata Kostrzewska - religia

Celina Kowal - technika, geografia, fizyka

Monika Kwaśniak - logopeda

Jacek Kwiecień - zajęcia komputerowe, informatyka

Wioletta Lis - język angielski

Beata  Maluga - wychowanie fizyczne

Elżbieta Mazurek - edukacja wczesnoszkolna

Bożena Mitura - język polski

Renata Olida - język niemiecki

Urszula Podgórna-Miszczak - edukacja wczesnoszkolna (pedagog szkolny)

Małgorzata Policha (dyrektor) - język polski

Małgorzata Rzemieniuk - matematyka

Zbigniew Rzemieniuk - chemia, matematyka

Dariusz Sułek - biologia

Marzena Tymicka - edukacja wczesnoszkolna

Justyna Godula psycholog, doradztwo zawodowe

Beata Wrońska - historia, wiedza o społeczeństwie, język polski